KONTO DLA DAROWIZN CELOWYCH Fundacja Jeden Drugiemu Nr konta: 94 1240 6175 1111 0010 3143 2284 Podaruj nam swój 1% KRS 0000350820

Wolontariat w firmach

Projekt „Rozpowszechnianie wolontariatu pracowniczego w firmach i organizacjach społecznych w Polsce.”

 

W porównaniu z doświadczeniami światowymi wolontariat pracowniczy w Polsce to niestety wciąż nowe i słabo rozpowszechnione zjawisko. Idea nieodpłatnej pracy na rzecz potrzebujących narodziła się w nowojorskich korporacjach na początku lat 70.


W Polsce pierwsze przejawy pracowniczych akcji wolontariackich pojawiają się na początkach XXI wieku. Właśnie wtedy, w 2002 roku, powstał pierwszy program koordynujący takie działania - Wolontariat Biznesu Stowarzyszenia Centrum Wolontariatu.


W wolontariat pracowniczy w Polsce angażują się do tej pory głównie duże korporacje, które najczęściej przeszczepiają wzorce ze swoich firm matek na Zachodzie. Analiza największych 100 polskich firm z Listy 500 „Polityki” pokazuje, że u prawie 4 na 10 z nich (prawie 37 proc.) można znaleźć informacje o programach wolontariackich lub udziale pracowników w akcjach dobroczynnych. Rzadziej – przede wszystkim z powodu barier finansowych (na to wskazuje badanie Centrum Wolontariatu z 2008 r.), ale także ze względu na obawy związane z zaangażowaniem w działania wolontariackie pracowników w czasie pracy – decydują się na wdrożenie wolontariatu pracowniczego małe i średnie przedsiębiorstwa.

Jak pokazuje raport „Wolontariat pracowniczy w polskich firmach w 2011 roku” zrealizowany przez

THINKTANK przy udziale Centrum Wolontariatu, organizacje pozarządowe próbują współpracować z
lokalnym biznesem. Przedsiębiorcy starają się współdziałać z lokalnymi organizacjami. Jednakże wciąż takiej współpracy jest za mało.

Jak wskazuje analiza badań oraz dotychczasowych doświadczeń Fundacji często firmy chciałyby się angażować społecznie, jednak nie wiedzą, jak to robić. Jak rozpocząć owocną współpracę, gdy ma się małą lub średnią firmę? Jak utrzymać twórcze relacje z organizacją pozarządową? Jak to robią inni? Jak pokazują dotychczasowe doświadczenia przedsiębiorcy bardzo chętnie wspomagają dzieci – współorganizują bale noworoczne, dofinansowują wycieczki, pomagają szkołom, czasami nawet zakładają fundacje udzielające stypendiów – uzupełniają luki w systemie edukacji. Warto podkreślić, że taka forma pomocy nie tylko zwiększa szanse życiowe utalentowanych uczniów, ale pomaga całym rodzinom. Często wspiera się kulturę i sztukę – dofinansowuje teatry, wystawy, koncerty itp. Ważne jest wspomaganie lokalnej służby zdrowia – zawsze deficytowych szpitali.

Warto zaznaczyć, że pieniądze nie są jedyną formą pomocy. Można wspierać, służąc swoją wiedzą i
doświadczeniem, poświęcając swój czas lub przekazać ciągle sprawny, ale już niepotrzebny sprzęt biurowy czy komputerowy itp. Promowanie działań lokalnej organizacji odbywa się też poprzez sieć kontaktów biznesowych. To angażuje do pomocy partnerów danej firmy.

Optymizmem napawa jednak fakt, że aktywność wolontariuszy, podejmowana w ramach wolontariatu realizowanego przy wsparciu przedsiębiorcy — pracodawcy, koncentruje się przede wszystkim na społecznościach lokalnych i przekłada się na konkretne, wymierne zyski dla potrzebujących.

Szkoda tylko, że firm zainteresowanych tego typu wsparciem jest bardzo mało. Tym bardziej, że zaangażowanie firm może się przełożyć także na bardzo konkretne rozwiązania, sprzyjające aktywności Społecznej pracowników. Myślę tu zwłaszcza o możliwym wsparciu finansowym tego typu działań lub też przeznaczaniu wolnych dni na wolontariat.

Wolontariat zakłada zawsze pewną wymianę. W przypadku wolontariatu pracowniczego można na tę wymianę spojrzeć bardzo szeroko, biorąc pod uwagę wszelkie korzyści dla wizerunku firmy płynące z tego typu działań oraz te, których doświadczą sami beneficjenci podejmowanych inicjatyw, w pośrednim lub bezpośrednim kontakcie z pracownikami.

Ludzie pracujący w firmach są zwykle bardzo wartościowymi wolontariuszami. Dzieląc się z innymi swoimi umiejętnościami, wiedzą i doświadczeniem zawodowym, zyskują jednocześnie poczucie angażowania się na rzecz słusznych idei. Często poza wolontariatem pracowniczym nie mają możliwości, aby na szerszą skalę działać społecznie.

Warto także pamiętać, że wolontariat zawsze powinien łączyć się z odpowiedzialnością. Być wolontariuszem to znaczy być odpowiedzialnym. Proszę zwrócić uwagę, że być dobrym pracownikiem czy dobrym obywatelem również oznacza odpowiedzialność.

Wolontariat jest więc najlepszą szkołą odpowiedzialności. Wiele powiedziano już o znaczeniu wolontariatu w procesie kształtowania charakteru samych pomagających, ale także w kontekście budowania więzi międzyludzkich, zwiększenia zaufania pomiędzy nami.

Warto więc pamiętać, że nie będzie dojrzałego społeczeństwa obywatelskiego bez tych wszystkich czynników. Dlatego tak wiele zależy także od nas samych.

Badania wskazują, że wolontariat nie jest wystarczająco dobrze zakorzeniony w świadomości społecznej.

Stereotyp wolontariusza sugeruje, że jest to zajęcie raczej „dla wybranych” (choć deklaracje o zaangażowaniu temu stereotypowi przeczą).

Powszechnie uważa się, że w tę formę aktywności angażują się nie tylko osoby, które mają wystarczająco dużo wolnego czasu i nie mają większych zobowiązań, ale też osoby młode i takie, które po prostu stać na to, by poświęcać się nieodpłatnej pracy na rzecz osób potrzebujących (co powoduje, że wolontariat jest postrzegany jako swego rodzaju luksus).

Barierą dla wolontariatu jest brak informacji wśród pracodawców i pracowników o tym, co, z kim i dla kogo mogliby zrobić. Nawet przy dużym zapale do wolontariatu pracownicy mogą nie znać potencjalnych beneficjentów, nie mieć wiedzy na temat potrzeb społecznych. Warto podkreślić, że dostarczanie tego typu wiedzy i ciekawych przykładów działania to jedno z najważniejszych zadań firmy chcącej wspierać wolontariat.

Odpowiedzią na te potrzeby będzie zorganizowanie spotkań z firmami wspierającymi obecnie Fundację, aby przekazać im idee wolontariatu pracowniczego i zaangażować ich do bardziej aktywnego włączenia się pomoc organizacji i jej podopiecznym.

Efektem zwiększenia zaangażowania mają być różnorodne formy wsparcia w tym szkolenia prowadzone przez pracowników firm, które podniosą kompetencje podopiecznych Fundacji JEDEN DRUGIEMU, co zwiększy ich atrakcyjność na rynku pracy, stworzy możliwość jej otrzymania a tym samym w okresie długofalowym wpłynie na poprawę życia tych osób i rodzin, które w chwili obecnej są już wykluczone ze społeczeństwa bądź zagrożone wykluczeniem.
Zaangażowanie w wolontariat pracowniczy dotychczasowych partnerów Fundacji poszerzy nie tylko współpracę, ale również zwiększy więzi emocjonalne i społeczne.

 

 

„Projekt dofinansowany ze środków Programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich”

 

 

 

12 marca 2014 r.

Dziękujemy uczniom i pracownikom Gimnazjum Kanadyjskiego z Warszawy za zorganizowanie zbiórki artykułów szkolnych, bajek i odzieży. Wszystkie prezenty trafiły już do podopiecznych naszej Fundacji. Szczególnie najmłodsi cieszyli się z pięknych przyborów szkolnych, tak potrzebnych w kolejnym semestrze.

Za zaangażowanie uczniów i nauczycieli Gimnazjum Kanadyjskiego oraz przekazane wsparcie bardzo dziękujemy w imieniu swoim i naszych podopiecznych.

Serwis www wykorzystuje pliki cookies. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie. W celu uzyskania dodatkowych informacji należy zapoznać się z naszą Polityką Prywatności..
Wyrażam akceptację polityki prywatności i wykorzystywania plików cookies w serwisie www Akceptuj.