KONTO DLA DAROWIZN CELOWYCH Fundacja Jeden Drugiemu Nr konta: 94 1240 6175 1111 0010 3143 2284 Podaruj nam swój 1% KRS 0000350820

Aktualności

29 listopada 2013 r.

O wolontariacie pracowniczym mówimy wtedy, kiedy przedsiębiorca podejmuje i wspiera działalność charytatywną na rzecz wybranych podmiotów, zwłaszcza organizacji pozarządowych i określonych przepisami prawa instytucji, przy dobrowolnej współpracy zatrudnianych osób. Pracownicy organizacji wykorzystując swoje umiejętności świadczą usługi na rzecz instytucji społecznych.

Podstawą efektywnej współpracy w ramach wolontariatu pracowniczego jest wzajemne poznanie celów, zasobów i kompetencji. Pozytywne wyniki działań związanych z wolontariatem pracowniczym w firmie, zadowolenie wszystkich stron współpracy – firmy, pracowników i organizacji będącej beneficjentem, a także wyraźny wpływ społeczny, motywują do podjęcia regularnej współpracy.

Wierzymy, że poszerzenie współpracy z firmami wspierającymi Fundację przyniesie korzyści wszystkim stronom współpracy. Efekt zwiększenia zaangażowania poprzez szkolenia prowadzone przez pracowników firm, które podniosą kompetencje podopiecznych Fundacji JEDEN DRUGIEMU, co zwiększy ich atrakcyjność na rynku pracy, stworzy możliwość jej otrzymania a tym samym w okresie długofalowym wpłynie na poprawę życia tych osób i rodzin, które w chwili obecnej są już wykluczone ze społeczeństwa bądź zagrożone wykluczeniem.


Zaangażowanie w wolontariat pracowniczy dotychczasowych partnerów Fundacji poszerzy nie tylko współpracę, ale również zwiększy więzi emocjonalne i społeczne.

 

W ramach projektu pt."Rozpowszechnianie wolontariatu pracowniczego w firmach i organizacjach społecznych w Polsce" realizowanego ze środków Programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich (PO FIO 2013 r.)

Fundacja JEDEN DRUGIEMU zaprasza podopiecznych na szkolenia mające podnieść ich kompetencje  i ułatwić im tym samym odnalezienie własnego miejsca na rynku pracy.


W dniach 25 -29 listopada 2013 roku Fundacja JEDEN DRUGIEMU dzięki uprzejmości firm INSOFT Sp. z o.o., Posnet SA oraz Softech Sp. z o.o.  przeprowadziła pięciodniowy cykl szkoleń z obsługi urządzeń fiskalnych i oprogramowania sprzedażowego obejmujący część teoretyczną oraz praktyczne warsztaty przygotowujące do zawodu.
Dzięki zaangażowaniu naszych Partnerów Podopieczni mogli poznać oraz opanować obsługę następujących urządzeń i programów: kas fiskalnych Posnet THERMAL, Posnet MOBILE oraz skanerów kodów kreskowych Voyager jak również oprogramowania GASTRO POS oraz PC Market.

Wsparcie firm INSOFT Sp. z o.o., Posnet SA oraz Softech Sp. z o.o. pozwoliło na gruntowne przeszkolenie i przygotowanie do zawodu 25 osób. Wszyscy uczestnicy z zaangażowaniem poznawali tajniki sprzedaży na kasach oraz obsługi oprogramowania sprzedażowego używanego w supermarketach i restauracjach. Pełni wiary podeszli do egzaminu końcowego z nabytej przez ostatnie 5 dni wiedzy i umiejętności. Ku ogromnemu naszemu zadowoleniu wszyscy uczestnicy zdali egzamin i otrzymali Zaświadczenie o ukończeniu 5-dniowego szkolenia.

W imieniu naszych Podopiecznych, Uczestników szkolenia oraz Wolontariuszy Fundacji JEDEN DRUGIEMU pragniemy serdecznie podziękować Zarządom i pracownikom firm INSOFT Sp. z o.o., Posnet SA oraz Softech Sp. z o.o. za codzienne wsparcie, udostępnienie sprzętu na szkolenia i zaangażowanie w pomoc tym najbardziej potrzebującym.
Jednocześnie żywimy ogromną nadzieję, że nasza współpraca będzie rozwijała się i wspólnie przygotujemy i przeszkolimy wiele osób do podjęcia pracy na stanowisku sprzedawcy.


Pomoc ze strony naszych Partnerów może stanowić wzór nie tylko dla ludzi tworzących naszą inicjatywę, dając im siłę i motywację do szerzenia pomocy, ale przede wszystkim pokaże innym, że są jeszcze wśród nas ludzie, którym nie jest obojętny los dzieci i młodzieży, są wrażliwi na potrzeby innych.
Głęboko wierzymy, że nie tylko dla nas ważna jest przyszłość i godne życie najuboższych.

Poprzez wspólne działania dajemy świadectwo naszej społecznej dojrzałości i odpowiedzialności za losy całego naszego społeczeństwa.
Warto uwierzyć, że możemy dawać innym radość życia, powody do śmiechu i do łez szczęścia.

Z góry dziękujemy za okazane wsparcie – Podopieczni Fundacji JEDEN DRUGIEMU

12 marca 2014 r.

Dziękujemy uczniom i pracownikom Gimnazjum Kanadyjskiego z Warszawy za zorganizowanie zbiórki artykułów szkolnych, bajek i odzieży. Wszystkie prezenty trafiły już do podopiecznych naszej Fundacji. Szczególnie najmłodsi cieszyli się z pięknych przyborów szkolnych, tak potrzebnych w kolejnym semestrze.

Za zaangażowanie uczniów i nauczycieli Gimnazjum Kanadyjskiego oraz przekazane wsparcie bardzo dziękujemy w imieniu swoim i naszych podopiecznych.

Serwis www wykorzystuje pliki cookies. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie. W celu uzyskania dodatkowych informacji należy zapoznać się z naszą Polityką Prywatności..
Wyrażam akceptację polityki prywatności i wykorzystywania plików cookies w serwisie www Akceptuj.