KONTO DLA DAROWIZN CELOWYCH Fundacja Jeden Drugiemu Nr konta: 94 1240 6175 1111 0010 3143 2284 Podaruj nam swój 1% KRS 0000350820

Cele Projektu

Projekt „Rozpowszechnianie wolontariatu pracowniczego w firmach i organizacjach społecznych w Polsce.”


Głównym celem projektu jest upowszechnienie idei wolontariatu pracowniczego. Projekt przewiduje wsparcie wolontariatu pracowniczego poprzez jego promowanie jako nowej formy wsparcia dla organizacji pozarządowych.

Wpływ na wzrost świadomości firm i organizacji społecznych o korzyściach płynących z wolontariatu pracowniczego będzie realizowany z udziałem podmiotów współpracujących z Fundacją JEDEN DRUGIEMU. Uczestnikami konferencji oraz warsztatów będą przedstawiciele małych i średnich przedsiębiorstw zainteresowani tematyką społecznej odpowiedzialności biznesu oraz organizacji społecznych będących odbiorcami działań społecznych realizowanych przez polskie przedsiębiorstwa. Beneficjentami projektu będą również podopieczni Fundacji JEDEN DRUGIEMU, dla których projekt przewiduje wsparcie w postaci serii szkoleń, podnoszących ich wiedzę i kompetencje.

Realizacja projektu tworzy pierwszą platformę współpracy pomiędzy podopiecznymi fundacji a firmami/ przedsiębiorstwami, które aktywnie włączą się w działania pomocowe poprzez wdrożenie u siebie wolontariatu pracowniczego.

Dodatkowo, w celu promocji idei wolontariatu projekt przewiduje wydanie broszury informacyjnej
„Wolontariat w 10 krokach” na temat wolontariatu pracowniczego.


W ramach projektu przewiduję się realizację dwóch głównych działań:
Przeprowadzenie w dniach 6 – 7 listopada 2013 roku konferencji i warsztatów mających na celu promowanie idei wolontariatu pracowniczego, a przede wszystkim przedstawienie korzyści jakie mogą płynąć dla firm oraz ich pracowników z takiego zaangażowania.
Serii szkoleń podnoszących kwalifikacje podopiecznych Fundacji JEDEN DRUGIEMU prowadzonych przez wspierające Fundację firmy (listopad – grudzień 2013 r).

 

 

„Projekt dofinansowany ze środków Programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich”

 

Projekt „Rozpowszechnianie wolontariatu pracowniczego w firmach i organizacjach społecznych w Polsce.” 

12 marca 2014 r.

Dziękujemy uczniom i pracownikom Gimnazjum Kanadyjskiego z Warszawy za zorganizowanie zbiórki artykułów szkolnych, bajek i odzieży. Wszystkie prezenty trafiły już do podopiecznych naszej Fundacji. Szczególnie najmłodsi cieszyli się z pięknych przyborów szkolnych, tak potrzebnych w kolejnym semestrze.

Za zaangażowanie uczniów i nauczycieli Gimnazjum Kanadyjskiego oraz przekazane wsparcie bardzo dziękujemy w imieniu swoim i naszych podopiecznych.

Serwis www wykorzystuje pliki cookies. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie. W celu uzyskania dodatkowych informacji należy zapoznać się z naszą Polityką Prywatności..
Wyrażam akceptację polityki prywatności i wykorzystywania plików cookies w serwisie www Akceptuj.