KONTO DLA DAROWIZN CELOWYCH Fundacja Jeden Drugiemu Nr konta: 94 1240 6175 1111 0010 3143 2284 Podaruj nam swój 1% KRS 0000350820

Polityka prywatności

Dane osobowe

 

Administratorem danych osobowych w rozumieniu odpowiednich przepisów prawa dotyczących ochrony danych osobowych jest Fundacja Jeden Drugiemu.

Użytkownicy dobrowolnie wyrażają zgodę na wykorzystanie przez Administratora ich danych dla potrzeb realizacji Usługi na warunkach określonych w obowiązujących przepisach.

Uczestnik ma prawo do dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody oraz prawo do przenoszenia danych. Wycofanie zgody jest jednoznaczne z rezygnacją z Usług.

Uczestnik ma również prawo do złożenia skargi w zakresie przetwarzania danych osobowych do właściwego organu nadzoru.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych skutkuje niemożliwością korzystania z Usług.

Podane dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora danych w czasie realizacji Usługi dla danego Uczestnika.  

Podane dane osobowe będą udostępniane innym podmiotom wyłącznie w zakresie niezbędnym do realizacji celu, w jakim zostały przekazane – na podstawie stosownych umów o powierzenie przetwarzania danych.

 

Uczestnik ma prawo zmiany danych podanych Administratorowi w każdej chwili.

Zmiana danych może nastąpić poprzez przesłanie przez Uczestnika informacji o żądaniu zmiany danych do Administratora na adres e-mail: admin @ jedendrugiemu.pl, lub na adres stacjonarny: Stanisławów Pierwszy ul. Strużańska 22, 05-126 Nieporęt

 

Fundacja Jeden Drugiemu oświadcza, iż jest administratorem danych osobowych w rozumieniu RODO, w odniesieniu do pozyskanych danych osobowych.

 

Fundacja Jeden Drugiemu oświadcza, że od 25 maja 2018 r. będzie możliwość skontaktowania się inspektorem ochrony danych osobowych, o którym mowa w art. 37-39 RODO, za pośrednictwem adresu e-mail: admin @ jedendrugiemu.pl.

Jednocześnie Fundacja Jeden Drugiemu informuje, iż:

1)      podstawą prawną przetwarzania danych osobowych może lub mogą być:

a)     art. 6 ust. 1 lit. b) RODO – wymogi kontraktowe, tj. konieczność dysponowania danymi na potrzeby wykonania zawartej Umowy lub podjęcia na otrzymany  wniosek działań przed jej zawarciem,

b)     art. 6 ust. 1 lit. c) RODO – wymogi ustawowe,  tj. konieczność wypełnienia przez Fundacja Jeden Drugiemu obowiązków prawnych wynikających z przepisów prawa,

c)      art. 6 ust. 1 lit. f) RODO – uzasadnione wymogi administratora, tj. konieczność realizacji prawnie uzasadnionych interesów Fundacja Jeden Drugiemu;

2)      w  oparciu o ww. podstawy przetwarzania danych osobowych, Fundacja Jeden Drugiemu będzie przetwarzać pozyskane dane osobowe w następujących celach:

a)     w celu wykonania Umowy, w tym w celu obsługi zapytań i reklamacji, realizacji  dyspozycji Uczestników oraz zawarcia umów dodatkowych,

b)     w celu przestrzegania przez Fundację Jeden Drugiemu przepisów prawa, w tym w szczególności przepisów podatkowych,

c)      w celu dochodzenia roszczeń i obrony przed roszczeniami z tytułu zawartej Umowy, w celu informacji i działaniach Fundacji Jeden Drugiemu;

3)      dane osobowe, będą przetwarzane przez Fundację Jeden Drugiemu na podstawie  art. 6 ust.1 lit. f) RODO jedynie w celu i zakresie niezbędnym do wykonania zadań administratora danych osobowych związanych z realizacją Umowy w kategorii dane zwykłe – imię, nazwisko, adres, numer telefonu, adres email, nazwa firmy, NIP, adres firmy.

4)      pozyskane dane osobowe nie będą przekazywane podmiotom trzecim, o ile nie będzie się to wiązało z koniecznością wynikającą z realizacji Umowy, nie będą także przekazywane do państwa trzeciego, ani organizacji międzynarodowej w rozumieniu RODO;

5)      dane osobowe pozyskane od Użytkowników będą przetwarzane przez okres 10 lat od końca roku kalendarzowego, w którym Umowa zostanie wykonana, chyba że niezbędny będzie dłuższy okres przetwarzania, np.: z uwagi na obowiązki archiwizacyjne, dochodzenie roszczeń lub inny obowiązek wymagany przez przepisy prawa powszechnie obowiązującego;

6)      osobom, których dane dotyczą, przysługuje prawo do żądania od Administratora danych dostępu do ich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych, jeżeli ono przysługuje na podstawie art. 20 RODO. Osobom tym, w związku z przetwarzaniem ich danych osobowych przysługuje prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego ze względu na miejsce pobytu lub naruszenia przepisów o ochronie danych osobowych;

7)      podanie danych osobowych, o których mowa w niniejszej Polityce, było wymagane do świadczenia usług przez Fundację Jeden Drugiemu. Fundacja pozyskała dane w wyniku przekazania przez Uczestników formularza Deklaracji lub rejestracji w serwisie JedenDrugiemu.pl Uczestnikowi przysługuje prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Wniesienie przez Użytkownika żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych skutkuje koniecznością wypowiedzenia przez Uczestnika świadczenia usług;

8)      w oparciu o dane osobowe osób, o których mowa niniejszej Polityce Fundacja Jeden Drugiemu nie będzie podejmowała zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania w rozumieniu RODO. 

 

 

 

Polityka cookies i innych podobnych technologii


1. W związku z udostępnianiem zawartości serwisu internetowego Fundacja Jeden Drugiemu stosuje tzw.
cookies, tj. informacje zapisywane przez serwery na urządzeniu końcowym użytkownika, które
serwery mogą odczytać przy każdorazowym połączeniu się z tego urządzenia końcowego, może
także używać innych technologii o funkcjach podobnych lub tożsamych z cookies. W niniejszym
dokumencie, informacje dotyczące cookies mają zastosowanie również do innych podobnych
technologii stosowanych w ramach naszego serwisu internetowego. Pliki cookies (tzw. "ciasteczka")
stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w
urządzeniu końcowym użytkownika serwisu internetowego …. Fundacja Jeden Drugiemu. Cookies zazwyczaj
zawierają nazwę domeny serwisu internetowego, z którego pochodzą, czas przechowywania ich na
urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

 


2. Pliki cookies wykorzystywane są w celu:


a) dostosowania zawartości stron serwisu internetowego do preferencji użytkownika oraz
optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać
urządzenie użytkownika serwisu internetowego i odpowiednio wyświetlić stronę internetową,
dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb,
b) tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób użytkownicy serwisu korzystają ze
stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości,
c) utrzymania sesji użytkownika serwisu internetowego (po zalogowaniu), dzięki której użytkownik
nie musi na każdej podstronie serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła,
d) dostarczania użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.

 


3. W ramach naszego serwisu internetowego możemy stosować następujące rodzaje plików
cookies:


a) "niezbędne" pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach serwisu
internetowego, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających
uwierzytelniania w ramach serwisu,
b) pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania
nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach serwisu,
c) pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych
serwisu,
d) "funkcjonalne" pliki cookies, umożliwiające "zapamiętanie" wybranych przez użytkownika
ustawień i personalizację interfejsu użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z
którego pochodzi użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.,
e) "reklamowe" pliki cookies, umożliwiające dostarczanie użytkownikom treści reklamowych
bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.

 

4. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych
(przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu
końcowym użytkownika. Użytkownicy serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień
dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób,
aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej
bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu użytkownika serwisu
internetowego. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne
są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej). Niedokonanie zmiany ustawień w
zakresie cookies oznacza, że będą one zamieszczone w urządzeniu końcowym użytkownika, a tym
samym będziemy przechowywać informacje w urządzeniu końcowym użytkownika i uzyskiwać
dostęp do tych informacji.

 

5. Wyłączenie stosowania cookies może spowodować utrudnienia korzystanie z niektórych usług w
ramach naszego serwisu internetowego, w szczególności wymagających logowania. Wyłączenie
opcji przyjmowania cookies nie powoduje natomiast braku możliwości czytania lub oglądania treści
zamieszczanych w serwisie internetowym …. Fundacja Jeden Drugiemu z zastrzeżeniem tych, do których
dostęp wymaga logowania.

 

6. Pliki cookies mogą być zamieszczane w urządzeniu końcowym użytkownika serwisu
internetowego …. Fundacja Jeden Drugiemu, a następnie wykorzystywane przez współpracujących z ….
Fundacja Jeden Drugiemu reklamodawców, firmy badawcze oraz dostawców aplikacji multimedialnych.

12 marca 2014 r.

Dziękujemy uczniom i pracownikom Gimnazjum Kanadyjskiego z Warszawy za zorganizowanie zbiórki artykułów szkolnych, bajek i odzieży. Wszystkie prezenty trafiły już do podopiecznych naszej Fundacji. Szczególnie najmłodsi cieszyli się z pięknych przyborów szkolnych, tak potrzebnych w kolejnym semestrze.

Za zaangażowanie uczniów i nauczycieli Gimnazjum Kanadyjskiego oraz przekazane wsparcie bardzo dziękujemy w imieniu swoim i naszych podopiecznych.

Serwis www wykorzystuje pliki cookies. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie. W celu uzyskania dodatkowych informacji należy zapoznać się z naszą Polityką Prywatności..
Wyrażam akceptację polityki prywatności i wykorzystywania plików cookies w serwisie www Akceptuj.