KONTO DLA DAROWIZN CELOWYCH Fundacja Jeden Drugiemu Nr konta: 94 1240 6175 1111 0010 3143 2284 Podaruj nam swój 1% KRS 0000350820

Cel Programu Edukacja Finansowa

Bezpośrednią przyczyną do rozpoczęcia działań w zakresie edukacji finansowej była osobista frustracja autorów Programu mających dzieci w wielu 18+ (studentów renomowanych uczelni wyższych) wynikająca z braku elementarnej wiedzy z zakresu finansów (co to jest ubezpieczenie OC/AC, składka ZUS, podatek dochodowy / VAT, fundusz inwestycyjny, itp.) oraz umiejętności załatwienia comiesięcznych / corocznych / jednorazowych obowiązków finansowych (opłata za media w mieszkaniu, zgłoszenie roszczenia z ubezpieczenia samochodu, wypełnienie PIT itp.)

Te ewidentne braki są potwierdzane przez zdecydowaną większość rodziców nastolatków i wynikają przez ewidentną lukę w programach edukacyjnych szkół gimnazjalnych i średnich, co potwierdzają sami nauczyciele. Problem braku umiejętności planowania finansowego jest widoczny w działalności wszystkich organizacji pomocowych (zarówno instytucji samorządowych: urzędy pracy, ośrodki pomocy społecznej, jak i organizacji społecznych). Dlatego właśnie  Fundacja Jeden Drugiemu prowadząca od wielu lat działalność w zakresie pomocy społecznej i ekonomii społecznej zdecydowała się rozpocząć we współpracy z serwisem eduFinance.pl oraz Ośrodkiem Rozwoju Edukacji - Ogólnopolski Program Edukacja Finansowa kierowany do młodzieży szkolnej i studentów. Celem programu jest nauka / praktyka planowania finansowego i przygotowanie młodzieży do podejmowania działań zarządzania osobistymi finansami, tak aby po wkroczeniu na ścieżkę dorosłego życia odnosiła sukcesy finansowe rozumiane jako osiągnięcie i utrzymanie oczekiwanego poziomu życia – czyli samofinansowanie a nie korzystanie z pomocy społecznej.

Sposób realizacji Programu Edukacja Finansowa

Program realizowany jest w szkołach gimnazjalnych, średnich i wybranych wyższych (w których nauczyciele wyrazili zainteresowanie) z wykorzystaniem platformy edukacyjnej eduFinance.pl oraz webinariów tematycznych z wykładową akademickim i licencjonowanym doradcą finansowym.

Działania w ramach Programu

Gra edukacyjna :

• Pierwszym elementem zachecającym do udziału w programie jest interektywna gra edukacyjna na telefon komórkowy (dostępna też w portalu eduFinance.pl).

• Uczestnicy podejmują decyzje w różnych sytuacjach życiowych i dowiadują się o ich konsekwencjach oraz zdobywają wirtualne pieniądze.

• Na koniec następuje podsumowanie ile pieniędzy udało się zdobyć, oraz zaproszenie do rzeczywistej edukacji finansowej

Edukacja finansowa

Edukacja finansowa ma formę e-leatningu i obejmuje: ocenę finansową potrzeb młodego człowieka, poznawanie pojęć finansowych oraz analizę finansową własnej sytuacji oraz planowanie ścieżki kariery zawodowej w zakresie finansowym. Portalu ułatwia również opanowanie w prosty i łatwy sposób podstawoowej wiedzy z zakresu przedsiębiorczości.

Planowanie finansowe

Planowanie finansowe obejmuje kompletną sytuację finansową człowieka: bieżące koszty i przychody, planowane wydatki, oraz rekomendacje w zakresie sposobów bilansowania budżetu z wykorzystaniem narzędzi do planowania i zarządzania finansami.

Aktywizacja młodzieży

• Głównym z elementem Programu są działania aktywizujące dla uczniów/studentów, których celem jest dotarcie do jak największej liczby młodzieży szkolnej z zachętą do edukacji finansowej, planowania finansowego i samoodpowiedzialności finasnowej.

• Program przewiduje wyróżnienia i narody dla uczestników np: Certyfikat Osoba Odpowiedzialna Finansowo, pozytywna ocena z przedmiotu związanego z przedsiębiorczością.

Współpraca z nauczycielami

• Dostosowujemy we współpracy z zainteresowanymi nauczycielami treści merytoryczne platformy eduFinance.pl do podstawy programowej z zakresu przedsiebiorczości

• Wzbudzamy w atrakcyjny sposób zainteresowanie uczniów zagadnieniami przedsiębiorczości (grywalizacja)

• Udostępniamy nauczycielom narzędzia do przeprowadzania zadań związanych z przedsiębiorczością

• Inne uzgodnione wspólnie obszary np. scenariusze lekcji, weryfikacja wiedzy i umiejętności uczniów, itp.

12 marca 2014 r.

Dziękujemy uczniom i pracownikom Gimnazjum Kanadyjskiego z Warszawy za zorganizowanie zbiórki artykułów szkolnych, bajek i odzieży. Wszystkie prezenty trafiły już do podopiecznych naszej Fundacji. Szczególnie najmłodsi cieszyli się z pięknych przyborów szkolnych, tak potrzebnych w kolejnym semestrze.

Za zaangażowanie uczniów i nauczycieli Gimnazjum Kanadyjskiego oraz przekazane wsparcie bardzo dziękujemy w imieniu swoim i naszych podopiecznych.

Serwis www wykorzystuje pliki cookies. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie. W celu uzyskania dodatkowych informacji należy zapoznać się z naszą Polityką Prywatności..
Wyrażam akceptację polityki prywatności i wykorzystywania plików cookies w serwisie www Akceptuj.